- שאלון קורונה דוגמא eSurvey

טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) - דוגמא שאלון קורונה

דוגמא שאלון קורונה, שאלון יומי לדגימת עובדים בארגונים חברות ומגזר ציבורי, כלי ניתוח מתקדמים באמצעות דשבורד מנהלים


שאלון קורונה
לאור האירועים המטלטלים שעוברים על העולם הצורך בהפצת בקרות שירות או בקרות בריאות הצוותים כמו למשל דוגמא שאלון קורונה היא גדולה מאי פעם. ביצוע של משובים יומיים כאלו יאפשרו למנהלים להיות מחוברים לשטח בצורה מושלמת על ידי שליחת משוב קורונה בו העובד מדווח באופן עצמאי אך מחייב לתקנות הבריאות על מצבו הרפואי היום יומי. עובדים אשר אינם חשבים בטוב לפי הקריטריונים אשר ייקבעו בשאלון אוטומטית יווצר דגל למנהלי הארגון ודיווחים יישלחו כהתראה והתוצאות ישוקפו למנהלי הארגון על גבי דשבורד המנהלים אשר ינהל את המידע עבור כלל המנהלים, כל רמת ניהול לפי הצרכים שלה.

לשימוכם דוגמא לשאלון בקרה יומי לעובדי הארגון עם אפשרות להצגת המידע בדשבורד מנהלים


לפרטים נוספים התנסות ,שאלון קורונה, הצגת דשבורד מנהלים צרו קשר