- שאלון קורונה דוגמא eSurvey

דוגמא שאלון קורונה

שאלון יומי לדגימת עובדים בארגונים חברות ומגזר ציבורי, כלי ניתוח מתקדמים באמצעות דשבורד מנהלים

לאור האירועים המטלטלים שעוברים על העולם הצורך בהפצת בקרות שירות או בקרות בריאות הצוותים כמו למשל דוגמא שאלון קורונה היא גדולה מאי פעם. ביצוע של משובים יומיים כאלו יאפשרו למנהלים להיות מחוברים לשטח בצורה מושלמת על ידי שליחת משוב קורונה בו העובד מדווח באופן עצמאי אך מחייב לתקנות הבריאות על מצבו הרפואי היום יומי. עובדים אשר אינם חשבים בטוב לפי הקריטריונים אשר ייקבעו בשאלון אוטומטית יווצר דגל למנהלי הארגון ודיווחים יישלחו כהתראה והתוצאות ישוקפו למנהלי הארגון על גבי דשבורד המנהלים אשר ינהל את המידע עבור כלל המנהלים, כל רמת ניהול לפי הצרכים שלה.

לשימושכם דוגמא לשאלון בקרה יומי לעובדי הארגון עם אפשרות להצגת המידע בדשבורד מנהלים

שאלון קורונה


לפרטים נוספים התנסות ,שאלון קורונה, הצגת דשבורד מנהלים צרו קשר