eSurvey מציגה ממשק חדש לניהול סקרים באתר לקוח


באמצעות ממשק מגע תוכלו להציב עמדת סקרים במשרד, בחנות על מנת לקבל
משוב מהיר יעיל וישיר מלקוחותיכם.

באמצעות מגוון אפשרויות עיצוב שונות ומגוונות ניתן לבצע מיתוג מלא לסקר לשפת
העיצוב של החברה כל זאת ועוד על מנת ליצור עבור הלקוחות את התחושה של
המעורבות והיכולת להשמיע את דעתו.

בואו ללמוד עוד פרטים כיצד תוכלו להטמיע עמדה כזו עבור לקוחותיכם ולשמוע את דעתם עליכם.

 


עמדת סקרים למרכז שרות 
 

עמדת סקרים למרכז רפואי
עמדת סקרים לכנס