מערכת סקרים | סקר 360שלב ראשון - יצירת הסקר ועיצובו

 • החלטה על סוג הסקר, יצירת הסקר, בחירת עיצוב לסקר,
 • כולל את האפשרות של מיתוג הסקר ליצירת חזות אחידה לפרסומי החברה.
 • מגוון רחב של שאלות
 • אפשרות דיוור סקר באמצעות לינק ייחודי עבור רשימות תפוצה
  או קישורים פתוחים לסקרים.
   
שלב שני - איסוף והפצת נתונים
 • אוספים תגובות על ידי משלוח דוא"ל אישי או על ידי הצבת קישור הסקר שלך בכל אתר אינטרנט.
 • אנו מציעים מערכת דיוור שתעזור לך לשלוח את הדוא"ל ולעקוב אחר הזמנות סקרים שנשלחו.
 • במקביל ניתן להציב קישור בכל אתר אינטרנט עבור סקר פתוח.

שלב שלישי - ניתוח התוצאות
 • כל התוצאות המתקבלות מוצגות בזמן אמת במערכת ניהול הלקוחות של המערכת סקרים
 • ישנה אפשרות לייצא את הנתונים המתקבלים לדו"ח אקסל המסכם את הנתונים באופן המאפשר עבודה ישירה מול תוכנת SPSS
 • קבלת תוצאות עבור שאלות ברמת סקר וקבלת תוצאות עבור שאלות ברמת שאלון
 • קבלת סטטיסטיקת פתיחת הסקר וביצועו