סקר שביעות רצון eSurvey

פתרון לבנייה הפצה ואיסוף סקר שביעות רצון

סקר שביעות רצון לקוחות הינו משוב אשר פירמה יכולה ללמוד וליישם מסקנות רבות ממנו 
ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות שוטפים הינו הכרח לארגונים גדולים כקטנים על מנת למשב
את המחלקות השונות אשר באות באינטראקציה עם לקוחות החברה.

  סקר שביעות רצון לדוגמא

שימוש תדיר בסקר מסוג זה יכול לספק לארגון את הכלים להתמודד עם שרשרת התהליכים
אליהם חשוף הלקוח לגלות כשלים במידה ואלו קיימים.

ניסיון עבר של לקוחות יכול בהכרח להצביע על כשלים ורצונות של לקוחות ובכך יכול לשפר את
האופן בו החברה מטפלת בנושאים אלו. שאלונים אלו הוכיחו יכולת שיפור במרוצת הזמן עבור
יכולת הגברת המכירות ושיפור הקשר עם הלקוח.

eSurvey מציעה מערכת סקרים אינטרנטית לביצוע מגוון רחב של סקרים אינטרנטית או טלפונים
אשר ישפרו את יכולת הארגון למדוד עצמו במגוון רחב של מובנים, רמת שירות, קשר בין הלקוחות
החיצוניים והפנימייםלארגון וההנהלה.
 
סקר שביעות רצון
 
 

לפרטים נוספים אודות סקר שביעות רצון